Trissjolle


Historia

Trissjollen konstruerades 1958 av Per Brohäll. Det skulle vara "mesta båt för minsta kostnad". En enkel, mångsidigt användbar och säker båt. Nästan 6000 båtar tillverkades i fyra olika modelltyper innan produktionen upphörde 1980. Typ 4 började tillverkas igen i mindre skala 1996 fram till 2002. Från och med 2003 tillverkas typ 5 i full skala på beställning i Gottskär.

Fakta

Längd/bredd: 420/155 cm
Roder: Aluminium (6 mm)
Djupgående: (uppfällbart)/centerbord: 15/85 cm
Minimivikt: 135 kg, normalvikt ca 150 kg
Segelyta: 9,3 m²
Storsegel: 7,5 m²
Fock: 1,8 m²
Spinnaker äldre: 9,5 m²
Mast och bom: 6,5 m², ej vid kappsegling
Trä/aluminium/komposit ostagad mast
LYS: 1,03

Dubbelskrov av Glasfiberarmerad polyester. Besättning 2 personer (vid kappsegling). Bärighet 4 vuxna personer. Kan ros, seglas och köras för motor. Rekommenderad motor max 5 hk, kort rigg.


Optimist


Historia

Optimistjollen konstruerades 1947 av amerikanen Clark Mills (död 2001). Han blev ombedd av välgörenhetsorganisationen Optimist Club of America att konstruera en jolle för barn. Han tog idéer från Sharpien, en gammal konstruktion som ansågs vara sjövärdig även med stora laster. Båten kostade inte mer än $ 50.
1962 bildades Svenska Optimistjolleförbundet med Ivar Ahlgren från Göteborg som ordförande.
1965 skapades International Optimist Dinghy Association (IODA) och Sverige var ett av de sju länder som var med från starten. De övriga var USA, Storbritannien, Österrike, Norge, Danmark och Finland. Glasfiberskrov tilläts på tävling från och med 1970.
Under 1995 skärptes mätreglerna så att det blev strikta så kallade One-Design-regler, vilket innebär att båtarna blir nästan exakt likadana. Tanken med de nya reglerna var att seglingarna skulle bli rättvisare (då allt beror på seglaren) och att båtarna skulle bli billigare. Om lägre priser och mer rättvisa seglingar har uppnåtts är inte alla överens om, men IODA menar att det varit en framgång.

Segla optimist

Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men många har redan växt ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är troligen världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats.
Optimistjolen används i stor utsträckning i seglarskolor för barn, vilket också var vad den ursprungligen konstruerades för. Enligt International Optimist Dinghy Association (IODA) hade tre fjärdedelar av de som tog medalj i segling i olympiska sommarspelen 2004 seglat optimistjolle.

Fakta

Längd/bredd: 230/113 cm
Vikt: 42 kg
Segelyta 3,5 m²
LYS: 0,7